Minipravidla moderní gymnastiky:

Náčiní: míč, kužele, švihadlo, stuha, obruč.
Náčiní pro daný rok  každoročně stanovuje
 - FIG (International Federation of Gymnastics) pro seniorky
 - UEG pro juniorky 
 - ČSMG pro národní program 

Systém rozhodování - seniorky:

 

Technika D: 10.00 bodů
Artistika A: 10.00 bodů
Provedení B: 10.00 bodů

Jednotlivkyně:

Mezinárodní program:
Seniorky – 16 let a starší (4 sestavy s obtížností)
Juniorky – 14-  15 let (4 sestavy s obtížností)

 Národní program:
 Dorostenky – 16 let a starší (3 sestavy s obtížností 12 prvků A-D)
Kadetky – 14 – 15 let (3 sestavy s obtížností 12 prvků A-D)
Naděje starší – 12 – 13 let (3 sestavy obtížností 12 prvků A-E)
Naděje mladší – 10 – 11 let (2 sestavy obtížností 10 prvků A-D)
Naděje nejmladší – 9 let a mladší (2 sestavy obtížností 8 prvků A-C)

Technika:
Hodnota známky pro techniku je dána hodnotou jednotlivých prvků obtížností těla ve spojení s manipulací náčiní. 
Všechny obtížnosti jsou hodnoceny na základě jejich vlastní hodnoty:
A = 0.10 bodu
B = 0.20 bodu
C = 0.30 bodu
D = 0.40 bodu
E = 0.50 bodu
F = 0.60 bodu
G = 0.70 bodu
H = 0.80 bodu
I = 0.90 bodu
J = 1.00 bodu  a výše
 

Tyto obtížnosti jsou založeny na 4 skupinách pohybů těla:

Skoky Obraty Rovnováhy Flexibilita - vlny Každá sestava jednotlivkyně seniorky může mít max. 18 prvků obtížnosti do max. hodnoty 10,00 bodů. 

Celková hodnota prvků obtížnosti bez náčiní je získána součtem hodnot prvků patřících do povinné skupiny prvků bez náčiní (min. 6) (pro švihadlo skoky, pro míč ohebnosti, pro stuhu obraty a pro kužele rovnováhy) specifické pro dané náčiní, a dále hodnotu max. 2 prvků z každé další nepovinné skupiny prvků bez náčiní.

Artistika
Rozhodčí artistiky hodnotí zejména kompozici a choreografii skladby (obsah sestavy bez důrazu na obtížnosti) a 
skladbu hodnotí také po stránce uměleckého dojmu a z pohledu hudebního.
Jsou hodnocena následující kritéria:
Hudba - 2.00 body
Základní kompozice a choreografie - 2,.00 body
Specifické umělecké charakteristiky  CAP - 6.00 bodů
Hudební doprovod je volitelný, jsou povoleny všechny hudební nástroje včetně vokálů, ale beze slov. Hudba musí být v souladu s kompozicí a choreografií.
V choreografii skladby jsou požadovány prvky typické pro dané náčiní. Gymnastka a náčiní musí být stále v pohybu, musí využít cvičební plochu.
Známka za CAP se skládá ze 3 částí:

Originalita: Jsou prvky obtížnosti schválené FIG.
Užití náčiní: Specifická manipulace s náčiním ve spojení s pohybem těla nebo obtížností. 
Mistrovství: Vysoká vyhazování, házení a chytání.  

Provedení: Při hodnocení provedení rozhodčí dbá na preciznost provedení jednotlivých prvků a užití náčiní bez ohledu na 
provedenou obtížnost prvků.

 Užívané srážky: 0.05 bodu, 0.10 bodu, 0.20 bodu, 0.30 bodu, 0.50 bodu, 0.60 bodu

Společné skladby:

Seniorky – 16 let a starší (1 sestava se stejnými náčiními 1 sestava s 2 rozdílnými náčiními)
Juniorky – 13 -  15 let (1 sestava se stejným náčiním)
Naděje – 11 – 13 let (1 sestava se stejným náčiním)
Každá společná skladba musí být provedena 5 gymnastkami.
Cvičení společných skladeb má svá specifika oproti cvičení jednotlivkyň, zejména se klade důraz na spolupráce 
a výměny náčiní mezi gymnastkami.