Kontaktní adresa:


Název: Gymnastický klub Velký Týnec, z.s. 
Sídlo: Velký Týnec, Ke Vsisku, PSČ 783 72 
Zapsaný: ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, L 14772  
IČO: 04686241 
Bankovní spojení: Fio banka a.s. Číslo účtu: 2900931934/2010 
Zastoupený: Renátou Vrbovou, předsedkyní výboru
        

Hana Vrbová

Mobil: 728 189 395
E  mail: Hana.Vrbova@seznam.cz