Krátká historie oddílu:

 

Gymnastický klub Velký Týnec, z.s. vznikl v lednu 2016 transformací z oddílu moderní gymnastiky při TJ Sokolu Velký Týnec. Začátkem roku 2016 bylo do nového klubu převedeno 40 děvčat a k 1.1. 2017 byla převedena celá původní členská základna oddílu moderní gymnastiky při TJ Sokol Velký Týnec. Hlavní impuls pro založení moderní gymnastiky ve Velké Týnci dala v 80. letech Hana Vrbová, která byla dřívější velmi úspěšnou reprezentantkou České republiky v moderní gymnastice. Díky lásce k tomuto ryze ženskému sportu, neutuchající energii a píli zahájila v roce 1972 činnost oddílu moderní gymnastiky při TJ Sokol Velký Týnec a pokračuje v nasazeném trendu rozvoje tohoto krásného sportu dodnes i v nástupnické organizaci. Trendy, výkony a požadavky na gymnastky se za celou dobu existence jistě v mnohém změnily, co však stále zůstává nezměněné, je snaha trenérek a činovníků vychovávat špičkové závodnice jak ve vztahu k výkonům, tak ve smyslu fair-play a soudržnosti kolektivu. Taktika a strategie dlouholeté práce trenérského sboru přináší své ovoce v podobě dobrých výsledků na domácích a mezinárodních soutěžích a zejména ve skvělé atmosféře mezi jednotlivými členkami klubu.

Klub je neziskovou organizací, která funguje na základě členských příspěvků, vlastních aktivit a zejména finančních příspěvků obce Velký Týnec a ze sponzorských darů. Děvčata oddílu trénují v tělocvičně Základní školy Velký Týnec.
Klub se soustavně stará o 60 - 80 gymnastek ve dvou základních kategoriích. Kategorie rekreační všeobecné gymnastiky navštěvuje 20 děvčat ve věku 4 – 10 let. Pravidelně 2x týdně se učí základům gymnastiky, připravují se na oddílové přebory a současně nacvičují společná vystoupení pro rodiče. Tato skupina je pak zdrojem talentů pro závodním oddělení. Děvčata trénují pravidelně 3x týdně a v soutěžním období až 4-5 x týdně, dle potřeby i dvoufázově. Kvalitní přístup v tréninkové přípravě zajišťují vyškolené trenérky III., II. a I. třídy. Abychom zajistili trenérkám odbornost a práci odpovídající světovému trendu, účastní se pravidelných školení, doškolování a odborných seminářů, jak v České republice, tak v zahraničí.
Největší úspěchy klub v současné době zaznamenává zejména na poli estetické skupinové gymnastiky, kde děvčata získala v juniorské kategorii na Mistrovství světa v ESG 2x sedmé místo (2008 a 2010), 1x osmé (2007) a 3x deváté místo (2006, 2011 a 2012). V seniorské kategorii byla největším úspěchem finálová účast v roce 2015 a následně 2016. Vedení oddílu si velmi cení úspěchů v moderní gymnastice, a to jak v kategorii jednotlivkyň, tak v kategorii společných skladeb. Oddíl vychoval 2 mistryně České republiky. V roce 1997 stanula na stupních nejvyšších Renáta Vrbová, která po několika bramborových umístěních na konci své kariéry dosáhla svého maxima a v kategorii dorostenek zvítězila. Byla dvojnásobnou vícemistryní CR na Akademickém mistrovství České republiky. Její nástupkyní se stala velmi talentovaná Natálie Zehnalová, které patřily přední příčky již od dětských kategorií, ale nejvíce zazářila v Ostravě v roce 2008, kde získala titul mistryně České republiky v kategorii kadetek starších, o rok dříve získala ve stejné kategorii stříbrnou medaili. Natálie se neztratila ani v zahraničí, kdy v roce 2006 zvítězila na Olympiádě dětí a mládeže v Itálii nebo na Mezinárodní soutěži v německém Schwerinu v roce 2008. Úspěšnou jednotlivkyní byla také Lenka Pospíšilová, která se v kategorii dorostenek stala vicemistryní v roce 2006 a následně v roce 2008, v roce 2009 přidala zlatou medaili v sestavě s kužely. Společné skladby Sokola Velký Týnec byly nejúspěšnější v letech 1998 a 1999, kdy klub získal dvakrát 3. místo z Mistrovství České republiky ve společných skladbách v mistrovské třídě.