Trenérky a rozhodčí:

  • Hlavní trenérka oddílu – Hana Vrbová
  • Trenérky závodní sekce - Renáta Vrbová, Ivana Roupcová, Marie Přidalová, Renata Žmolíková, Zdeňka Wertheimerová, Adriana Pospíšilová, Sarah Al Kirbiová, Denisa Řezníková, Tereza Zajíčková, Nikol Fialová, Nikola Navrátilová, Karolína Šigutová, Klára Svozilová, Kristýna Janečková
  • Rozhodčí MG – Zdena Wertheimerová, Renáta Vrbová
  • Rozhodčí ESG  –  Renáta Vrbová, Zdeňka Wertheimerová, Renata Žmolíková, Markéta Pernicová, Denisa Řezníková, Adriana Pospíšilová, Marie Přidalová, Sarah Al Kirbiová, Kristýna Janečková, Nikola Grulichová

Naší snahou je neustálé rozšiřování členské základny oddílu jak o aktivními členy, tak o členy, kteří se gymnastikou již aktivně nezabývají, nicméně zabezpečují technické zázemí pro přípravu závodnic. V tomto smyslu se snažíme o to, aby děvčata, které končí svou závodní kariéru, se i nadále věnovala moderní gymnastice v roli rozhodčích nebo trenérek. Celkem máme vyškoleno 6 rozhodčí a 8 trenérek, které se i nadále aktivně podílejí na fungování oddílu.

Každoročně oddíl pořádá jednotýdenní soustředění, kterého se účastní děvčata závodní sekce. Soustředění se koná vždy v srpnu a děvčata trénují dvoufázově přibližně 4-7 hodin denně dle věku děvčat. Tímto soustředěním vždy zahajujeme novou závodní sezónu a další tréninkový cyklus přípravného závodního období.